Senior kalusteissa on otettu huomioon iäkkäämpien erityistarpeet.

53 Kpl

Nimi Hinta